Pliki do pobrania

StartPliki do pobrania

Aby zawnioskować o analizę bibliometryczną, należy:

  • złożyć podpisany wniosek o przygotowanie analizy w Bibliotece Głównej GUMed,
  • załączyć informację, na jakie stanowisko i w jakiej grupie pracowniczej (badawczo-dydaktycznej czy badawczej) aplikuje Kandydat,
  • poinformować Bibliotekę o tym, czy został wyznaczony termin składania dokumentów,
  • poinformować Bibliotekę o tym, czy cały dorobek publikacyjny Kandydata znajduje się w bazie Bibliografia GUMed.

  • Uwaga – osoby posiadające publikacje powstałe poza okresem zatrudnienia w GUMed (niezarejestrowane w bazie BIbliografia GUMed) dodatkowo dostarczają zestawienie tych prac, sporządzone zgodnie z typami publikacji ujętymi w tabeli analizy bibliometrycznej.

Jak dojechać?

Zobacz kampus